Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar? (2024)

2024’ün ilk yarısında (Ocak-Haziran) bedelli askerlik yapmak isteyenlerin ödeyeceği miktar belli oldu. 122.351 lira 4 kuruş olan bedelli askerlik ücreti 182.608 TL’ye (yaklaşık 6 bin 132 dolar) yükseldi. Bu yeni ücret Haziran ayının sonuna kadar geçerli olacak. Temmuz ayında yeni memur maaş katsayısı ile birlikte bedelli askerlik ücreti de değişecek.

BEDELLİ ASKERLİKTE YENİ RAKAM BELLİ OLDU!

Türkiye’de 2024’ün ilk yarısında bedelli askerlik yapmak isteyenlerin ödeyeceği tutar 122.351 lira 4 kuruştan 182.608 TL’ye (yaklaşık 6 bin 132 dolar) yükseldi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR?

Bedelli askerliğin ücreti her altı ayda bir memur maaş zamlarına paralel olarak güncelleniyor. Memur maaş katsayısıyla 240.000 gösterge rakamının çarpımının sonucunda elde edilen tutar bedelli askerlik ücreti oluyor.

Yani memur maaş katsayısı arttıkça bedelli askerlik yapacakların ödeyeceği ücret de artıyor.

BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMİ

1. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

2. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.

3. Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.

4. Yükümlülerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri, o yıl içerisindeki başka bir celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamak istemesi şartıyla Askeralma Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.

5. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma hakkı elde edenlerin Askeralma Yönetmeliğinin 59’uncu maddesinde belirtilen mazeret halleri;

    a. Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,

    b. Kendisinin herhangi bir sağlık kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,

    c. Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı,

    ç. Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarının ölümü,

    d. Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,

    e. Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.

BEDELLİ ASKERLİK GERİ ÖDEME İŞLEMLERİ

1. Bedelli askerlik hizmetine seçilmeyenlerin,

2. Fazla veya mükerrer ödemede bulunanların,

3. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında sınıflandırılanlardan, sevke tabi olduğu celp dönemindeki emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar, bu tarih hariç, sevk belgesini almayanlar ile sevk belgesini aldıkları halde birliklerine katılmayanların, temel askerlik eğitimine katıldıkları halde firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçlarını işleyenlerin, hak sahibi olmadıkları halde bedelli askerlik hizmetinden yararlandığı tespit edilenlerin,

4. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma hakkı elde edipte, tabi oldukları celp ve sevkte silahaltına alınmamış olmaları şartıyla emsallerinin terhise hak kazanacakları tarihe kadar askerlik şubesine başvurarak bedelli askerlikten vazgeçenlerin,

5. Başvuruları olmadığı halde ödeme yaptığı tespit edilenlerin,

6. Temel askerlik eğitimini tamamlamadan;

    a. Askerliğe elverişsiz hale gelenlerin

    b. Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılanların,

    c. Vefat edenlerin,

ödedikleri bedel; talepleri halinde kendilerine, vekil, vasi veya kanuni mirasçı sıfatı ile yükümlü adına müracaat edenlere iade edilir.

7. Başvuru sahipleri durumlarını ispata yarayan vekâletname veya mirasçılık belgesinin asıl ya da yurt içinde noterlerce, yurt dışında Türk Konsolosluklarınca onaylanmış suretlerini dilekçelerine ekleyerek askerlik şubelerine müracaat ederler. Yükümlüler dilekçelerinde; Türk lirası hesaplarının IBAN’ını, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ve iletişim bilgilerini de belirtirler.

8. Kanuni mirasçı sıfatıyla yükümlü adına geri ödeme müracaatında bulunanların her biri için mirasçılık belgesinde belirtilen hak sahipliği oranları dâhilinde geri ödeme yapılır.

9. Geri ödeme şartlarını haiz olan yükümlülerin askerlik şubelerince alınan dilekçelerine istinaden ödemelerinin iadesi kendilerine veya vekil, vasi ya da kanuni mirasçılarının hesaplarına ilgili muhasebe birimi tarafından yapılır. Geri ödemeyi yapan birim, geri ödemenin yapıldığını askerlik şubesine bildirir.

10. Temel askerlik eğitimini tamamlayanlara geri ödeme yapılmaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx